Rate this post

kiểm tra số điện thoại trong javascript là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề kiểm tra số điện thoại trong javascript. Trong bài viết này,cachthietkeweb.vn sẽ viết bài viết Hướng dẫn các cách kiểm tra số điện thoại trong javascript mới nhất 2020.

Kiểm Tra Số điện Thoại Trong Javascript

Hướng dẫn các cách kiểm tra số điện thoại trong javascript mới nhất 2020.

tra cứu phone Việt Nam bằng jQuery

bài viết này giúp đỡ phương thức test dữ liệu nhập có phải là số di động ở Việt Nam hay k bằng cách thức kiểm tra đầu số và tỉ lệ chữ số được nhập.

Kiểm tra số điện thoại Việt Nam bằng jQuery

Lưu ý: cách thức này chỉ test tính đúng sai của dữ liệu nhập, không test được sđt là có thực hay không.

cách thức

Chúng ta sẽ test đầu số 08 và 09 là 10 chữ số và 01 là 11 chữ số. Thêm function này vào tập tin .js:

function checkPhoneNumber()var flag =false;var số điện thoại = $('#input').val().trim();// ID của trường sđtsố điện thoại = sdt.replace('(+84)','0');số điện thoại = sdt.replace('+84','0');sdt = phone.replace('0084','0');sđt = sđt.replace(/ /g,'');if(phone !='')var firstNumber = số điện thoại.substring(0,2);if((firstNumber =='09'return flag;

sử dụng

Bạn có thể test ở event Submit:

$('#form').submit(function(e)// ID của Formif(!checkPhoneNumber())$('#input').parents('div.form-group').addClass('has-error');// ID của trường phone$('#input').focus();// ID của trường phonee.preventDefault(););$('#input').keypress(function()// ID của trường sđt$(this).parents('div.form-group').removeClass('has-error'););

nội dung có dùng Validation states của Bootstrap để thông báo lỗi. Chúc các bạn thành công!

Series: Thủ thuật Front-end
Trước:
ứng dụng Tính Calo dễ dàng
Nguồn: internet.com
Bài Viết Tiếp Theo